CV

Foto Andreas Strandh

Ladda ned ett fullständigt CV här.

Jag är barnsjuksköterska på Barn 2 vid Norrlands Universitetssjukhus. Utöver vanligt hederligt kliniskt arbete med allt från sprutor till tröst, arbetar jag med fortbildningen av barn- och sjuksköterskor på avdelningen.

Dessutom är jag docent i omvårdnad och arbetar av och till på Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet, främst inom pediatrisk omvårdnad, barnsjuksköterskeprogrammet och uppsatshandledning. Jag är också anknuten som forskare till avdelningen för omvårdnad vid Karlstads universitet.

Född 1975 i pittoreska Lit nordost om Östersund. Numera lyckligt gift och bosatt i Umeå sen 2001.

Forskning

Min forskning har kommit att handla mycket om pediatrik, personcentrerad information, onkologi, interaktion och komplexa interventioner i olika kombinationer. Just nu är jag främst involverad i följande projekt:

Jag är PI (principal investigator) för studien PIFBO, som Barncancerfonden generöst finansierat. Där testar vi en intervention med personcentrerad information till föräldrar som har barn med cancer och ser vilken effekt den har på bland annat föräldrarelaterad stress. Designen är en RCT och vi arbetar just nu med att slutföra projektet.

Tillsammans med en forskargrupp i Karlstad arbetar jag i två projekt, HeMaSex och SexCan WebEd Nurse, där Cecilia Olsson är PI i båda. Här undersöker vi behandlingens inverkan på sexualitet, kroppsuppfattning och HRQoL hos patienter som behandlats för olika slags blodcancersjukdomar och tar fram en utbildning för att stödja kontaktsjuksköterskor i att tala med sina patienter om sexualitet.

Anna-Clara Rullander är PI för en studie där vi bland annat undersöker livskvalitet, smärta och illamående hos ungdomar som opereras för skolios.

På barn- och ungdomscentrum har vi just börjat ett projekt som handlar om livssituationen för barn med obstruktiv sömnapné och andningshjälpmedel i hemmet. Det knyter an till att Norrlands universitetssjukhus fick uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård för svåra kroniska lungsjukdomar hos barn under 2022.

Tillsammans med bland andra Jenny Molin har vi testat en omvårdnadsintervention som heter Tid Tillsammans vars syfte är att förbättra interaktionen mellan vårdare och patienter inom sluten psykiatrisk vård. Det projektet är avslutat nu.

Min doktorsavhandling heter Information till föräldrar som har barn med cancer och jag försvarade den 2013.

Jag är docent i omvårdnad vid Umeå universitet sedan 2022.

Utbildningar

  • Sjuksköterskeexamen, 180 hp, Röda korsets högskola, Stockholm (2001)
  • Magisterexamen i omvårdnad, 30 hp, Umeå Universitet (2006)
  • Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp, Umeå Universitet (2015)
  • Medicine doktor med inriktning mot omvårdnad, Umeå Universitet (2013)

Reviewuppdrag

Jag är reviewer för ett antal vetenskapliga tidskrifter. Det betyder att tidskrifterna skickar manuskript till mig, och så läser jag dem, bedömer kvaliteten och lämnar förslag på förbättringar. De flesta forskare sysslar med denhär lärorika hobbyn.

Ideella uppdrag

Jag har arbetat ideellt, främst inom nykterhetsrörelsen, i snart sagt hela mitt liv. Ett urval av de uppdrag jag har och haft är följande:

  • Förbundsstudieledare, Ungdomens Nykterhetsförbund (1997-1999)
  • Förbundsrevisor, Ungdomens Nykterhetsförbund (2005-2011)
  • Sekreterare, Umeå Nykterhetsvänners byggnadsförening upa (2013-)
  • Styrelsemedlem, Nordic Society of Pediatric Oncology Nurses (2010-2016)

Visningar: 873