Taxa

Västtrafik har just infört ett nytt taxesystem. Det verkar vara väldigt virrigt. Vi ska åka till Göteborg via Skövde. När vi steg på i Mariestad och sa vart vi ...