Diktafon

Jag har beställt en diktafon för att spela in på när vi intervjuar. Vi hade en gammaldags banddiktafon, men den sjöng verkligen på sista versen och lade av unde...